บริษัท โฮมเทล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-735-3141-2, 02-735-0601-4, 02-735-0590-4
  • th

สินค้าทั้งหมด


สินค้าทั้งหมด

SYSTEM SENSOR 882 Photoelectronic Detector

800 Series Low-Profile Plug-in Smoke/Heat Detectors

สอบถาม
SYSTEM SENSOR 885 Heat Detector

800 Series Low-Profile Plug-in Smoke/Heat Detectors

สอบถาม
SYSTEM SENSOR B801RA Plug-in Detector Base

For use with the following detector: 882 and 885

สอบถาม
System Sensor Model BEAM1224

Conventionel Single-ened Reflected type Beam Smoke Detector

สอบถาม
System Sensor Model BEAM1224(S)

Conventionel Single-ened Reflected type Beam Smoke Detector

สอบถาม
System Sensor M400K Conventional Callpoint

System Sensor M400K Conventional Callpoint

สอบถาม
System Sensor SSM SSV series alarm bells

System Sensor SSM/SSV series alarm bells

สอบถาม
System Sensor Selectable Output Horns, Strobes & Horn Strobes

System Sensor Selectable Output Horns, Strobes & Horn Strobes

สอบถาม